March 6, 2013
Ilya Kabakov, Heads, 1967

Ilya Kabakov, Heads, 1967

 1. flowerjizz reblogged this from psychicdisco
 2. anna-oakley reblogged this from psychicdisco and added:
  Ilya Kabakov
 3. crateofsnakes reblogged this from psychicdisco
 4. werevermen reblogged this from psychicdisco
 5. deriamorirme reblogged this from psychicdisco
 6. guccigrass reblogged this from labyrinth-queen
 7. creep2point0 reblogged this from psychicdisco
 8. labyrinth-queen reblogged this from psychicdisco
 9. psychicdisco reblogged this from grupaok and added:
  fucking ilya kabakov, genius
 10. dernister reblogged this from grupaok
 11. snakesandbondage reblogged this from grupaok
 12. fuigllop reblogged this from psychotic-art
 13. groovesister reblogged this from grupaok
 14. galacdickqueer reblogged this from greeenwoood
 15. adolescents reblogged this from gointoexile
 16. gointoexile reblogged this from greeenwoood
 17. greeenwoood reblogged this from lormiguel
 18. twolionss reblogged this from thegameofart
 19. ihatethetoilet reblogged this from psychotic-art
 20. youandiarefalling reblogged this from grupaok
 21. dungeonmaster69 reblogged this from psychotic-art
 22. dream-image reblogged this from thegameofart