March 6, 2013
Ilya Kabakov, Heads, 1967

Ilya Kabakov, Heads, 1967

 1. megawhitething1 reblogged this from grupaok
 2. flowerjizz reblogged this from psychicdisco
 3. anna-oakley reblogged this from psychicdisco and added:
  Ilya Kabakov
 4. crateofsnakes reblogged this from psychicdisco
 5. werevermen reblogged this from psychicdisco
 6. deriamorirme reblogged this from psychicdisco
 7. guccigrass reblogged this from labyrinth-queen
 8. creep2point0 reblogged this from psychicdisco
 9. labyrinth-queen reblogged this from psychicdisco
 10. psychicdisco reblogged this from grupaok and added:
  fucking ilya kabakov, genius
 11. dernister reblogged this from grupaok
 12. snakesandbondage reblogged this from grupaok
 13. fuigllop reblogged this from psychotic-art
 14. groovesister reblogged this from grupaok
 15. galacdickqueer reblogged this from blackscab
 16. adolescents reblogged this from gointoexile
 17. gointoexile reblogged this from blackscab
 18. blackscab reblogged this from lormiguel
 19. twolionss reblogged this from thegameofart
 20. marietoe reblogged this from psychotic-art
 21. youandiarefalling reblogged this from grupaok
 22. dungeonmaster69 reblogged this from psychotic-art
 23. dream-image reblogged this from thegameofart